L Karnitin

L-karnitin təbii bir amin turşusudur, yəni insan orqanizmində istehsal olunur. Bununla belə, bir sıra həyati proseslərdə, xüsusən də enerji istehsalı və əzələ səyləri zamanı çox miqdarda istehlak olunur. Buna görə də, "öz istehsalının" karnitin həmişə kifayət olmur . Ən yaxşı halda gündəlik tələbatın 30-60%-ni təmin edir. Yağın yandırılması üçün ilk növbədə kalori çatışmazlığı yaratmalı, adekvat aerobik məşqləri təmin etməli və məşqdən əvvəl karbohidrat qəbulunu azaltmalısınız. Karnitin istifadəsi zamanı gözlənilməz effektlər ilə qarşılaşa bilərsiz .

L Karnitin

İşlək süzgəclər