Minerallar

 Minerallar qeyri-üzvi birləşmələrdir. Bu o deməkdir ki, onlar hava, istilik və ya digər elementlərə məruz qalmalarından asılı olmayaraq kimyəvi strukturlarını saxlayırlar. İki növ mineral var: Əsas (əsas) minerallar (bəzən makronutrientlər də deyilir) və mikro-elementləri. Əsas minerallar gündə 100 milliqram və ya daha çox miqdarda lazım olan maddələr kimi təsnif edilir və bunlara daxildir: Kalsium Kalium Fosfor Natrium Xlor Maqnezium Kükürd Mikro- minerallar (gündə 100 mq-dan az tələb olunur) daxildir: Dəmir Sink Yod Xrom Selenium Flüor Molibden Mis Manqan.

Minerallar

İşlək süzgəclər