Aminturşu kompleksləri

Amin turşular  proteinlərin qurucu daşları adlandırılır və ümumilikdə  20 amin turşu vardır. Biz bu məqaləmizdə idmanla məşğul olan şəxslər üçün ən vacib amin turşular haqqında məlumat verəcəyik. Yediyimiz qidalardan əldə etdiyimiz amin turşular proteinləri əmələ gətirir. Protein orqanizmdə sorulduğu zaman amin turşulara ayrılır və bu amin turşular orqanizmdə fərdi məqsədlər üçün istifadə olunur.

Aminturşu kompleksləri

İşlək süzgəclər