Qlutamin

Qlütamin zülalın tərkibinə daxil olan, effektiv əzələ artımı və immun sisteminin dəstəklənməsi üçün lazım olan şərti-əvəzolunmaz amin turşusudur. Qlütamin təbiətdə kifayət qədər geniş yayılıb, insan üçün şərti-əvəzolunmaz amin turşusudur.

Qlutamin

İşlək süzgəclər